maandag 27 oktober 2008

Baudelaire in Cyberspace

Img_0089Antoon van den Braambussche en Angelo Vermeulen presenteerden vorige week in Rotterdam hun boek Baudelaire in Cyberspace. Van den Braambussche is bekend als kunstfilosoof; Vermeulen is bioloog, kunstenaar en gamer. Een merkwaardig koppel dus, dat in de vorm van 10 dialogen zijn visie geeft op de perceptie van hedendaagse kunst.'Critici en curatoren bepalen wat er toe doet. De kunstenaar is niet langer de bron, hij anticipeert slechts op het discours'. Ongeveer in deze bewoordingen uitte Van den Braambussche zijn kritiek. Nu is deze zienswijze niet echt nieuw natuurlijk. Bovendien was de laatstgehouden Documenta wat dit betreft nu juist een verademing. In Kassel zag ik veel opgetrokken wenkbrauwen: herkenbare én interessante kunst van onbekende kunstenaars. Curatoren (Buergel en Noack in dit geval) kunnen wel degelijk heldenrollen vervullen.Toch lijken de filosofische bespiegelingen van de twee Belgen verfrissende ideeën te bevatten. De manier waarop zij hun gedachten in Rotterdam presenteerden, doet mij verlangen naar meer. Het boek verschijnt een dezer dagen. Enkele dialogen heeft het tweetal on line geplaatst: www.angelovermeulen.netFoto: Vermeulen en Van den Braambussche in Arminius, RotterdamGeen opmerkingen:

Een reactie posten