dinsdag 17 februari 2009

Man Ray

Img_0113Man Ray is vooral bekend door zijn experimentele fotografie. Het Haagse Fotomuseum wijdt een expositie aan hem. Deze expo geeft naast bekend en (veel) minder bekend fotowerk, een beeld van Man Ray als huomo universalis én als erotomaan.Man Ray 'Zorgeloos, maar niet onverschillig' is te bezoeken t.e.m. 19 april.donderdag 12 februari 2009

Zitten en hangen

Vanavond tijdens zazen begon een telefoon Always look at the bright side of life te declameren. Soms lijkt alles toch nog goed te komen. Al betreft het ook maar een moment.

 Er is er een jarig ...

Marxkarl_2 God_2 Darwin_2 Marx vind ik, qua uiterlijk dan, het meest op God lijken. Dat is vreemd, want van God zijn (nog) geen foto's bekend. Bovendien wordt Zijn bestaan al geruime tijd in twijfel getrokken. Er zijn natuurlijk wel afbeeldingen van deze wraakzuchtige mensenvriend, zoals die door de grote kunstenaar M. in de Sixtijnse Kapel. Goed, baardmannen fascineren me. De baardman waar het híer-en-nu om gaat is natuurlijk Charles Darwin. Hij zou vandaag zijn tweehonderdste verjaardag hebben gevierd (iets wat in onze eeuw waarschijnlijk écht zal kunnen). Charles kon zelf niet geloven dat de mensch niet door God zou zijn geschapen. Maar hij was een wetenschapper. Hij moest wel.Zie mijn eerdere stukje over Darwin: Darwins schildpaddensoep met links naar allerlei prachtigs over Darwin op het WWW!Happy birthday dear Charles!Marx find I, with regard to the appearance, ressembles most on God. That is peculiar, because photographs of God are (still) unknown. Moreover, His existance has been doubted for a long time already. There are, however, images showing this vindictive philantropist, such as those by the great artist M. in the Sistine Chapel. Well allright, barbus fascinate me. The bearded man concerning this very moment of course is Charles Darwin. Today he would have been celebrated his bicentennial (something what in our time probably will become real). Charles himself could not believe that 'the mensch' should not be created by God. But he was a scientist. He had to.Please read as well: Darwins schildpaddensoep, containing links to several beautiful things concerning Darwin on the WWW!woensdag 11 februari 2009

Rotterdam

Kopie_van_img_0061_2Rotterdam is niet te filmen,Rotterdam is veels te echt(Jules Deelder)zaterdag 7 februari 2009

Bij de dokter

Img_0024 Img_0022 Img_0025 Mijn huisarts voert zijn praktijk in de voormalige directeurswoning van het Drinkwaterleidingbedrijf (mooi scrablewoord hè?). Ik bezoek de praktijk tegenwoordig uitsluitend vanwege mijn sportblessures ;-) Gisteren maakte ik enkele foto's in deze inspirerende, soms meditatieve, omgeving. Kostte me wel enige moeite de meeuwen op de filterhuisjes te laten poseren, zoals ik het gedacht had. Meeuwen zijn dom. Maar dat is helemaal niet erg!My G.P. conducts his practice in the former director's house of the water-supply company. Nowadays I visit this practice exclusively because of my sporting injuries ;-) Yesterday I made some pictures in these inspiring, even meditative, surroundings. Cost me, however, some pains to let the gulls on the filterhuisjes pose the way I wanted. Gulls are dumb. But that don't matter at all!


vrijdag 6 februari 2009

Film

Img_0018Ik zoek het écht niet op; heus niet ...  'Het' zoekt mij op! Mijn vriend W. maakt films. (Ik figureerde als mime-figuur in zijn film Uitzicht). Mijn IJslandse penvriendin A. te Berlijn maakt films. (Ik schreef over haar film Silence in 8Weekly). I. te Parijs, zoon van mijn Franse vriend G, is óók filmmaker. Mijn vriend G. schrijft erudiete filmrecensies. (Hij logeerde bij mij tijdens het IFFR). Mijn vriendin F. wil een film gaan maken over haar Indische roots. Mijn nieuwe vriendin A. is ook filmmaker. (Ik corrigeerde de Nederlandse ondertitels voor haar film Salama).Iffr_schouwburgOp het laatste IFFR was ik weinig aanwezig. Een paar films ben ik gaan bekijken omdat G. vond dat ik deze of gene móest zien. Hij betaalde mijn kaartjes; dat dan weer wel. Ik vertelde al eerder op dit blog over mijn korte dispuut met de Franse filmer Garrel en over Il Divo. Op de laatste avond van het festival zag ik Toni Manero. Twee aspecten waar het (jonge) publiek het merkbaar moeilijk mee had: het Santiago de Chile van Pinochet en John Travolta's Saturday Night Fever. De komende tijd moet ik me door al die recensies van G. c.s. worstelen (hij zag veertig! films). Ik adviseer u overeenkomstig te handelen, beste lezer. Op die manier komt u aan de weet wat u hebt gemist en wat u hopelijk nog in de filmhuizen kunt gaan zien.Img_0020Toni Manero bekeek ik in het gezelschap van twee mooie en lieve vrouwen. F. ken ik al 35 jaar. A. (haar volledige naam klinkt als een gedicht) ga ik ten minste de komende 35 jaar kennen. En ja, de ene wil dus een film gaan maken; de andere is al jaren regisseur. Wordt het tijd dat ik mezelf omschool tot scenarioschrijver?Img_0018I do not search for it; I really don't ... 'It' is searching me! My friend W. makes films. (I acted as a mime character in his film Uitzicht). My Icelandic pen friend A. in Berlin makes films. (In 8Weekly I wrote about her film Silence). I. in Paris, son of my french friend G, is a filmmaker as well. My friend G. writes erudite film reviews. (He stayed at me during the IFFR). My friend F. wants to make a film concerning her Indian roots. My new girlfriend A. is also a filmer (I made corrections in the Dutch subtitles for her film Salama).Iffr_schouwburgOn the last IFFR I was little present. But it is true that I went for a couple of movies for G. wanted me to see them. Anyhow, he bought my tickets. I told already, more earlier, on this blog about my short disputation with the French filmer Garrel and about Il Divo. On the last evening of the festival I saw Toni Manero. About two aspects the (young) audience felt noticeably uneasy: Pinochet's Santiago de Chile and John Travolta' s Saturday Night Fever. The coming time I must wrestle myself by through all these reviews by G. a.o.  (he visited forty! films). I recommend you acting in accordance with me, my dear reader. This way you will now what you have missed and what you hopefully will be able to see in the art houses.Img_0020Toni Manero I examined in the companionship of two beautiful and lovely women. F. I already know for 35 years. A. (her complete name sounds like a poem) I will know at least the coming 35 years. And yes, one is going tot make a film; the other has been a director already, for years. Does it become time that I retrain myself to script writer?