vrijdag 6 februari 2009

Film

Img_0018Ik zoek het écht niet op; heus niet ...  'Het' zoekt mij op! Mijn vriend W. maakt films. (Ik figureerde als mime-figuur in zijn film Uitzicht). Mijn IJslandse penvriendin A. te Berlijn maakt films. (Ik schreef over haar film Silence in 8Weekly). I. te Parijs, zoon van mijn Franse vriend G, is óók filmmaker. Mijn vriend G. schrijft erudiete filmrecensies. (Hij logeerde bij mij tijdens het IFFR). Mijn vriendin F. wil een film gaan maken over haar Indische roots. Mijn nieuwe vriendin A. is ook filmmaker. (Ik corrigeerde de Nederlandse ondertitels voor haar film Salama).Iffr_schouwburgOp het laatste IFFR was ik weinig aanwezig. Een paar films ben ik gaan bekijken omdat G. vond dat ik deze of gene móest zien. Hij betaalde mijn kaartjes; dat dan weer wel. Ik vertelde al eerder op dit blog over mijn korte dispuut met de Franse filmer Garrel en over Il Divo. Op de laatste avond van het festival zag ik Toni Manero. Twee aspecten waar het (jonge) publiek het merkbaar moeilijk mee had: het Santiago de Chile van Pinochet en John Travolta's Saturday Night Fever. De komende tijd moet ik me door al die recensies van G. c.s. worstelen (hij zag veertig! films). Ik adviseer u overeenkomstig te handelen, beste lezer. Op die manier komt u aan de weet wat u hebt gemist en wat u hopelijk nog in de filmhuizen kunt gaan zien.Img_0020Toni Manero bekeek ik in het gezelschap van twee mooie en lieve vrouwen. F. ken ik al 35 jaar. A. (haar volledige naam klinkt als een gedicht) ga ik ten minste de komende 35 jaar kennen. En ja, de ene wil dus een film gaan maken; de andere is al jaren regisseur. Wordt het tijd dat ik mezelf omschool tot scenarioschrijver?Img_0018I do not search for it; I really don't ... 'It' is searching me! My friend W. makes films. (I acted as a mime character in his film Uitzicht). My Icelandic pen friend A. in Berlin makes films. (In 8Weekly I wrote about her film Silence). I. in Paris, son of my french friend G, is a filmmaker as well. My friend G. writes erudite film reviews. (He stayed at me during the IFFR). My friend F. wants to make a film concerning her Indian roots. My new girlfriend A. is also a filmer (I made corrections in the Dutch subtitles for her film Salama).Iffr_schouwburgOn the last IFFR I was little present. But it is true that I went for a couple of movies for G. wanted me to see them. Anyhow, he bought my tickets. I told already, more earlier, on this blog about my short disputation with the French filmer Garrel and about Il Divo. On the last evening of the festival I saw Toni Manero. About two aspects the (young) audience felt noticeably uneasy: Pinochet's Santiago de Chile and John Travolta' s Saturday Night Fever. The coming time I must wrestle myself by through all these reviews by G. a.o.  (he visited forty! films). I recommend you acting in accordance with me, my dear reader. This way you will now what you have missed and what you hopefully will be able to see in the art houses.Img_0020Toni Manero I examined in the companionship of two beautiful and lovely women. F. I already know for 35 years. A. (her complete name sounds like a poem) I will know at least the coming 35 years. And yes, one is going tot make a film; the other has been a director already, for years. Does it become time that I retrain myself to script writer?Geen opmerkingen:

Een reactie posten